Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Okrožnica 2024

OKROŽNICA 2024

Leto je naokoli in kot vsako leto, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj  informacij, ki so vezane na delovanje društva, članstvo, izvajanje posebnih prilagojenih socialnih programov. Izpostavljamo nekatere pravice slepih in slabovidnih oseb ter ugodnosti, ki jih običajno uveljavljajo in koristijo slepi in slabovidni. 

 

Okrožnico, ki je namenjena Vam  shranite doma na vidno mesto. V njej boste tudi kasneje morda našli koristne informacije.

 

INFORMACIJE ZA KONTAKTIRANJE:

    

 

Naslov

 

Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota

 

 

Telefonski kontakti

02 5211042

041 892211

 

 

 

 

E-mail:

mdssms@zveza-slepih.si

 

Internetna stran:

 

Facebook profil:

www.mdss-ms-drustvo.si

 

https://www.facebook.com/mdss.murskasobota.9?ref=bookmarks

 

 

Transakcijski račun pri NLB:

SI56 0234 0001 0412 848

 

ČLANARINA

Članarina društva za leto 2024, po sklepu 11. seje Izvršnega odbora MDSS Murska Sobota z dne: 14.12.2023, znaša 17,00 EUR. Prosimo, da svojo obveznost do društva čim prej izpolnite s plačilom prejete položnice ali v gotovini.

  

INFORMATIVNA DEJAVNOST ZVEZE DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) izdajajo časopise v brajevi pisavi, zvoku, povečanem tisku in elektronskem zapisu, s čimerslepim in slabovidnim omogočajo večjo komunikacijsko neodvisnost, hitrejši dostop do informacij, povečanje splošne razgledanosti in obveščenosti o dogajanju tako v domačem kot tujem tisku. Informativna dejavnost je namenjena članom ZDSSS in članom Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. 

 

ZDSSS v okviru informativne dejavnosti izdaja različne publikacije, na katere se lahko člani naročijo brezplačno:

  • Zvočni časopis Obzorje, ki izhaja dvakrat mesečno ter pokriva različne tematike, od kulture, znanosti in tehnike, do zdravja, športa ter prispevkov s področja slepote in slabovidnosti.
  • Revijo RIKOSS v elektronskem zapisu in zvoku, kot priloga Obzorju. RIKOSS je edina poljudnoznanstvena revija s področja ljudi z okvarami vida, ki zajema strokovna testiranja in priporočila o sodobni IKT ter specialni informacijski opremi, povzema strokovna spoznanja z relevantnih področij, predstavlja možnosti za izobraževanje, delo, prosti čas ter razkriva osebne in delovne izkušnje ljudi z okvarami vida. RIKOSS izhaja štirikrat na leto.
  • V zvok prilagojeno specialno revijo za področje diabetesa, Dita, ki jo sicer izdaja portal Diabetes.
  • Časopis z versko tematiko, Sodelavci v ljubezni, ki izhaja 4-krat letno v brajevi pisavi, zvoku in elektronskem zapisu.
  • Časopis v brajevi pisavi, povečanem tisku in elektronskem zapisu, Moj prijatelj, ki ima že 63-letno tradicijo in pokriva tematike z različnih področij.
  • Časopis v brajevi pisavi, povečanem tisku in elektronskem zapisu, Obzornik za ženo in družino, ki izhaja enkrat mesečno.ZDSSS omogoča slepim in slabovidnim uporabnikom, da z uporabniškim imenom in geslom dostopajo do knjig, časopisov in ostalih gradiv, objavljenih na Elektronski informacijski sistem ZDSSS (EIS): eis.zveza-slepih.si . Uporabniško ime in geslo lahko pridobite na izposoja@zveza-slepih.si.Mobilna aplikacija Blinda omogoča slepim in slabovidnim in osebam z motnjami branja pregled, izposojo in poslušanje zvočnih knjig in časopisov. Deluje na iOS in Android napravah. Preko spodnje povezave oddajte obrazec za registracijo in pridobite dostop :https://blinda.org/register/request.

Navodila za pomoč https://blinda.org/help/app/user/instructions. Za dodatno pomoč smo vam na voljo v knjižnici (01 47 00 260) ali na knjiznica@zveza-slepih.si

 

PRILAGOJENI ČASOPISI KOT TUDI FONOTEKA SO BREZPLAČNI!

Naročila za fonoteko in časopise bomo sprejemali na društvu skozi celo leto 2024.

 

TEHNIČNI PRIPOMOČKI, KI VAM PRIPADAJO PO SLOVENSKI ZAKONODAJI:

01.  Po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja  vam pripadajo brezplačni tehnični pripomočki, katerih trajnostna doba znaša:

-predvajalnik zvočnih zapisov: 5 let

-brajeva vrstica: 5 let (ni več enkratna pravica)

-bela palica za slepe: 1 leto

-ultrazvočna palica: 3 leta.

 

Za predpisovanje naročilnice za medicinski pripomoček – bela palica je pooblaščen osebni zdravnik, za predvajalnik zvočnih zapisov pa specialist oftalmolog.

 

Na društvu, smo vam na razpolago za pomoč pri dodatnih pojasnilih, pri uveljavljanju in nabavi pripomočkov izhajajoč iz naslova  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

02. Tehnični pripomočki po Zakonu  o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka.

 

Do tehničnih pripomočkov so upravičene senzorno ovirane osebe, to so slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja.

 

Upravičenci do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo pravico do posameznega tehničnega pripomočka, če izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku in je tehnični pripomoček naveden na listi tehničnih pripomočkov.

 

Slepi in slabovidni so upravičeni do naslednjih tehničnih pripomočkov:

govoreči kalkulator, govoreči indikator svetlobe in barv, prenosna elektronska lupa, ura za slepe osebe, ura za slabovidne osebe, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, govoreča kuhinjska tehtnica, govoreči merilec krvnega tlaka, naprava za pisanje brajevih oznak (labeler), govoreči termometer z brezžičnim tipalom za zunanjo temperaturo, potezni meter z govorno podporo. Gluhoslepi so upravičeni do naslednjih tehničnih pripomočkov: svetlobni hišni zvonec z alarmom, svetlobni/zvočni indikator - budilka ali vibracijska ura budilka, govoreča zapestna ura z vibratorjem, prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe, magnetna tabla z izbočenimi črkami, govoreči indikator svetlobe in barv, prenosna elektronska lupa, itd. Slepi/slabovidni in gluhoslepi upravičenci lahko tudi izbirajo med enim od naslednjih tehničnih pripomočkov: -mobilni telefon, -tablični računalnik, -prenosni ali namizni računalnik.

 

Slepi in slabovidni ter gluhoslepi so upravičeni tudi do naslednjih tehničnih pripomočkov: -programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe,     -nadgradnja programskega vmesnika za uporabo osebnega računalnika za slepe, -programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje, -nadgradnja programskega vmesnika za osebni računalnik za povečavo in branje.

 

Več informacij o tem kako, na kakšen način in  kje  uveljavite posamezni tehničnih pripomočke po Zakonu »ZIMI« prejmete na društvu.

 

DOHODNINA

Po Zakonu o dohodnini se prizna zmanjšanje letne davčne osnove invalidu s 100% telesno okvaro, če mu je bila tudi priznana pravica do tuje nege in pomoči. Določeno zmanjšanje letne davčne osnove se prizna tudi staršem za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (npr. slepi otroci).

 

PARKIRNE KARTE

Skladno s Pravilnikom o parkirni karti upravne enote izdajajo  parkirne karte za invalide. Uredite si parkirne karte, da ne boste imeli težav s parkiranjem na mestih za invalide. Za dodatne informacije pokličite na društvo.

 

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Za invalide še vedno velja oprostitev plačila turistične takse. Oprostitev se uveljavlja na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije ali na podlagi predložitve fotokopije ustrezne odločbe o invalidnosti oz. telesni okvari.

 

POŠTNE STORITVE

Poštne pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, razen poštnine za storitev prednostno. Prednostno je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu. Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za slepe poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila poštnine. Poštna pošiljka za slepe in slabovidne je tista odprta pošiljka, ki vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe. Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma. Izjemoma je lahko najmanjša velikost pošiljke 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je 7 kg (velikost kot škatla za čevlje). Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in slabovidne«.

 

Na spletni strani društva  je objavljen Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, izhajajoč iz slovenske zakonodaje. Vodnik je pripravljen tako, da je najprej naveden posamičen zakon oziroma predpis ter njegova objava, v nadaljevanju pa posamezne določbe z vsebino, vrsto pravice in ugodnosti ter pogoji za uveljavljanje. Na društvu imamo nekaj izvodov omenjenega Vodnika. Če izrazite potrebo po Vodniku ga lahko prevzamete osebno ali vam ga pošljemo po pošti.

 

LETOVANJE

V kolikor želite koristiti Program ohranjevanja zdravja v domovih oddiha ZDSSS v Izoli, na Okroglem pri Kranju, v apartmajih v Piranu, Simonovem zalivu, v Červarju in v enoti  Dolenjske toplice se lahko prijavite v pisarni MDSS Murska Sobota, najpozneje do 10. marca 2024, za letovanje v glavni sezoni meseca julija in avgusta. Vse ostalo v zvezi s tem programom bo urejala strokovna služba Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

 

POMOČ PRI SPREMLJANJU

Člani, ki potrebujete občasno spremstvo iz programa Mreža spremljevalcev pri ZDSSS se lahko obrnete na klicni center. Klicni center je  dosegljiv na  telefonski številki 01 4700 244 vsak delovni dan med 9. in 13. uro. Izven delovnega časa klicnega centra lahko pustite sporočilo na telefonskem odzivniku, ali pa  se lahko obrnete tudi preko elektronske pošte na naslov klicni.center@zveza-slepih.si.

 

ČLANSKE IZKAZNICE

Nekateri med vami, še nimate članskih izkaznic oziroma jih niste prevzeli. Prosimo, oglasite se na društvu, da zadevo uredimo. 

 

UGODNOSTI VOŽENJ NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH

S 01.01.2021 se je ponudba za brezplačen prevoz spremljevalcev ukinila, v veljavi pa je ostala ponudba za brezplačen prevoz psov vodnikov slepih oseb s tem, da je osnova za izdajo brezplačne vozovnice za psa vodnika slepe osebe članska izkaznica slepe osebe. Popust so ukinili, ker se od 01.06.2020 dalje upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16-uradno prečiščeno besedilo in 67/19) od 01.07.2020 dalje, lahko brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu, kar pomeni tudi brezplačen prevoz z vlaki na območju Slovenskih železnic. Slepi in slabovidni lahko torej na prodajalnih blagajnah Slovenskih železnic ob predložitvi invalidske evropske kartice pridobijo t.i. rdečo kartico za brezplačen prevoz v medkrajevnem javnem potniškem prometu. Brezplačni  javni  prevozi (avtobus, železnica) so  od julija 2020 na voljo za upokojence oziroma starejše od 65 let, za študente invalide in za registrirane športnike študente in dijake. S tem ukrepom vlada omogoča boljšo mobilnost omenjenim skupinam.

 

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Tudi v Sloveniji lahko pridobite evropsko kartico ugodnosti za invalide. S to kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo ponudniki v posameznih državah.  S kartico ugodnosti  invalidi lahko uveljavljajo komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/. Evropska kartica ugodnosti za invalide je od julija 2017 na voljo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. 

 

DODATEK ZA NEGO OTROKA IN DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Slepi otroci oz. njihovi roditelji so po sklepu sodišča upravičeni do hkratnega prejemanja obeh dodatkov in sicer do dodatka za nego otroka in do dodatka za pomoč in postrežbo.  Prejemanje obeh dodatkov se ne izključuje. Zahtevek za dodatek za nego otroka upravičenci vložijo na Centru za socialno delo, vlogo za dodatek za pomoč in postrežbo pa na Zavodu za pokojninsko in invalidsko

 

zavarovanje.  23. julija 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP). Ta vzpostavlja enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo. 

 

VIDEONADZOR – zunanjost prostorov društva

Cilj namestitve videonadzora v zunanjosti prostorov društva je zaščititi premoženje poslovnih prostorov društva in poskrbeti za varnost ljudi. 

 

PROGRAMI DRUŠTVA:

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  Murska Sobota bo v letu 2024 izvajalo šest prilagojenih  posebnih socialnih programov s podsklopi, ki so namenjeni vam in vašim svojcem, spremljevalcem in prostovoljcem.

 

V okviru programa Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida nudimo informiranje in osebno svetovanje glede na vašo individualno situacijo. V društvu vam bomo prisluhnili vašim potrebam, ki jih ne morete ali jih težko zadovoljujete zaradi izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi utegnile greniti življenje. 

 

NAŠI NOVI ČLANI

Ko se zgodi tisto, za kar vsi upamo, da se nikoli ne bo, ko opazimo, da z našimi očmi nekaj ni v redu, ne smemo izgubljati niti trenutka. Takoj je treba obiskati ustreznega zdravnika. Medicina je močna, veliko lahko prepreči, omili, včasih pa na žalost narava zmaga. To je za posameznika velikanski poraz in šok. Takrat je treba zbrati vse moči in poiskati ljudi, ki jim lahko zaupamo občutke, in ki nas lahko popeljejo kakšen korak naprej. Naše društvo se trudi, da bi za naše nove člane naredilo čim več pri prvih stopinjah v našem društvu. Včlanitev v društvo pomeni prvi korak, da skupaj premagamo težave, da dobimo nasvet od ljudi, ki imajo že mnogo izkušenj. To je povsem formalen korak, ki ne prinaša nobenih posebnih obveznosti, omogoči pa pridobitev različnih informacij, izmenjavo medsebojnih izkušenj, pridobitev novih izkušenj in veščin za samostojno življenje.

 

Za včlanitev v društvo potrebujete: popisni včlanitveni karton Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije z opredelitvijo kategorije slepote oziroma slabovidnosti v RS s strani oftalmologa in osebno fotografijo.

 

V okviru izvajanja naših posebnih socialnih in drugih programov, ki jih izvajamo za slepe in slabovidne osebe, vas še posebej vabimo, da se udeležite  tečaja opismenjevanja v brajevi pisavi, začetnega tečaja računalništva, mobilnosti in orientacije, tečaja Pozdrav soncu in morju, usposabljanja za uporabo informacijske tehnologije  (GSM aparati na dotik, tablice, računalniki …). Pridružite se  komorni pevski skupini društva ter drugim strokovnim  delavnicam, usposabljanju za ročna dela, samourejanje in gospodinjstvo, športno rekreativni in šahovski dejavnost.

 

Športno rekreativna in šahovska dejavnost vam je namenjena predvsem zato, da bi kljub težavam z vidom čim dlje ohranjali telesno kondicijo in zdravje.

 

Vsi zainteresirani se  pridružite športno rekreativni skupini, ki se druži  ob sredah od 9.00 do 12.00 ure na sedežu društva ob  družabnih in rekreativnih igrah. Radostilo nas bo, če se bodo rekreativnim dejavnostim priključili novi uporabniki.

 

Vabljeni ste, da se pridružite že štirinajsto leto aktivno delujoči skupini za samopomoč »Modri«. Skupina, ki je odprta se srečuje mesečno po dogovoru  na sedežu društva oziroma občasno  drugje. Podpora in usposabljanje  slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov nudi svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi, nabavi tehničnih pripomočkov kot so: ure, lupe, telefoni, predvajalniki zvočnega zapisa, strojna in programska oprema za uporabo računalnika in podobno.

Na društvu imamo vrsto različnih tehničnih pripomočkov, ki jih lahko  (po nabavni ceni brez trgovske marže in drugih dajatev) kupite oziroma pridobite finančno pomoč pri sofinanciranju nakupa (govoreče ure, igle za šivanje, pike za označevanje, ločevalec beljaka od rumenjaka, itd…).   

 

Vljudno vabljeni na izvajanje rehabilitacijskih programov društva,  ki jih bomo v letu 2024, v okviru tedna slepih od 1.6.2024 do 4.6.2024,  izvajali v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v Izoli. O vsebinah vas bomo obvestili naknadno.

 

PREVOZI Z DRUŠTVENIM KOMBIJEM

Slepe oziroma slabovidne osebe ne vozijo avtomobila, zato je uporabnikom društvenih storitev zelo težko priti od ene do druge točke.

 

Vsem zainteresiranim uporabnikom društvo nudi prevoze s kombijem pod pogoji, ki jih je potrdil Izvršni odbor društva  na  9. seji dne 23. maja 2023:

 

Prispevek uporabnika za prevoze z društvenim kombijem v športno rekreativni, kulturni dejavnosti/pevski zbor znaša 15,00 € po posamezniku za posamezno koledarsko leto, ne glede, če je posameznik vključen v eno ali več aktivnosti. 

 

01.   Za aktivnosti in storitve društva, ki se odvijajo na sedežu društva se prevozi z društvenim kombijem ne obračunavajo. Za aktivnosti in storitve društva, ki se odvijajo na terenu se prispevek uporabnika določa sproti po dogovoru.

 

02.   Društvo nudi tudi prevoze z društvenim kombijem - osebni opravki posameznika. V tem primeru se obračuna  kilometer po ceni 0,25 €. Društvo v primeru daljšega prevoza uporabnika po osebnih opravkih ne krije stroške  osebnega asistenta in ostalih povezanih finančnih stroškov, ki nastanejo pri  izvajanju osebne asistence ( daljši prevozi, bivanje, hrana). 

 

Vsi tisti, ki boste potrebovali prevoze s kombijem društva v letu 2024 takoj na začetku leta podajte vlogo za vključitev v program osebne asistence.

 

ZLATA MREŽA

Obveščamo, da je v okviru Zlate mreže za potrebe prevozov upokojenih starostnikov na voljo brezplačni prevoz PROSTOFER. Potrebo po prevozu je potrebno predhodno najaviti na brezplačni številki 080 10 10, najmanj tri delovne dni pred načrtovanim prevozom.

 

DRUŽABNOST:

Že veliko let se preko našega društva organizirajo različni izleti/čutno doživljajski dnevi, ki so med člani močno priljubljeni, zato bomo s temi aktivnostmi nadaljevali.

 

Drage članice, spoštovani člani in vsi tisti, ki prebirate vsebino naše novoletne okrožnice!

 

Le še nekaj dni nas loči do praznikov in novega leta.

 

Ustavite se, globoko vdihnite ter se ozrite na pretekle mesece odhajajočega leta. Bodimo ponosni na naše nove dostopne poslovne prostore, kjer so dani pogoji za nemoteno izvajanje aktivnosti in storitev društva. Verjamemo, da ste z udeležbo na različnih dogodkih, delavnicah, izobraževanjih, medsebojnih srečanjih ob različnih priložnostih pridobili zase nove izkušnje, nove veščine, nova poznanstva in nove poglede na življenje.

 

Ponosni smo na Vas, a hkrati pričakujemo, da se boste s svojo aktivnostjo in odzivnostjo na naša razpisana povabila  odzvali in tako pokazali, da ste zadovoljni z razpisanimi vsebinami, ki krepijo vsakega  izmed nas.  

 

Želimo vam, da vas leto 2024 navduši, nasmeji in napolni s pozitivno energijo. Obarvajte ga z nepozabnimi doživetji, bodite zdravi, zadovoljni in srečni.

 

Vaša,

Marjeta Grabar, l.r.                                                                  Vojmir Prosen,

  tajnica MDSS                                                                        l.r., predsednik društva.