Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Dobra praksa

NAZIV PROJEKTA:  ODNOS MLADIH DO ZDRAVJA POD MOTOM:

»NE TAKO, AMPAK TAKO«

 

Srednja zdravstvena šola Rakičan in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota tradicionalno v letu 2018 že deseto leto  izvajata  projekt, Odnos mladih do zdravja pod motom »Ne tako, ampak tako«.

Cilj programa je seznanjenje javnosti, v našem projektu je to bodoči mladi zdravstveni kader,   o specifičnih potrebah oseb z okvaro vida.

Od poznavanja posebnih potreb in sposobnosti oseb z okvaro vida je odvisen njihov pristop do slepih in slabovidnih oseb s katerimi bodo v stiku pri svojem nadaljnjem izobraževanju, delu in življenju.

Posredni rezultati projekta se bodo odražali  pri mlajših generacijah v boljšem poznavanju splošne problematike oseb z okvaro vida in v spremembi stališč do oseb s posebnimi potrebami nasploh.

Naša invalidska organizacija vsako leto, prvi oziroma drugi teden v maju, skupaj s sodelovanjem Srednje zdravstvene šole Rakičan izvede projektni teden.

Vsak dan je na sedežu društva obravnavana skupina do 30 dijakov, tedensko to pomeni, da je v usposabljanje zajeto do 150 dijakov omenjene srednje šole.

Dijaki, kot bodoče medicinsko osebje so  seznanjeni o tem kako pristopiti na prijazen način do slepe oziroma slabovidne osebe, kako ji pomagati pri hranjenju, kako jo spremljati, kako koristno, pravilno in človeško stati ob strani tistim, ki potrebujejo pomoč.

Projekt spremljajo sredstva javnega obveščanja, sofinancirata pa Mestna občina Murska Sobota in občina Gornja Radgona.