Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Predstavitev

Ekipa vrtnega kegljanja prejemnica priznanja