Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Likovno ustvarjanje ob sproščenem druženju

Pod vodstvom tiflopedagoginje Barbare Erjavec so uporabniki z okvaro vida, ki imajo poleg okvare vida še dodatne motnje v telesnem ali/in duševnem razvoju ter njihovi družinski člani priževeli prijeten dopoldan.

 

Potek skupinske delavnice: Vsak udeleženec si je zaščitil svoj delovni prostor ter ga pripravil za delo. Po navodilih je poiskal robove risalnega lista, za lažjo orientacijo ter predstavo o velikosti lista. Samostojno si je izbral barve ter jih uporabil na listu. Pomočil prste v barvo ter se prepustil svojemu likovnemu izražanju.

 

Zaključili smo z druženjem ob igri showdowna ter se posladkali s sadno kupo.