Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Včlanitev

Dokumentacija za včlanitev

V društvo se kot redni člani lahko vključijo državljani RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za RS in sicer:

SLABOVIDNOST:
  1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1
  2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (prsti na 3m) ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.
SLEPOTA (izguba vida na 95%):
  1. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti na 3m) do 0,02 (prsti 1,5 m) ali zoženosti vidnega polja fiksacijske točke na 5-10 stopinj ne glede na ostrino vida
  2. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 m) do zaznavanja svetlobe in zoženosti vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne glede na ostrino vida
  3. vidna ostrina 0 (amaurosis) - dojem svetlobe negativen.
Ob včlanitvi v Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je potrebno prinesti s seboj dva popisna kartona specialista oftalmologa in eno osebno fotografijo.

 

Popisni list slepih in slabovidnih Republike Slovenije
Popisni list slepih in slabovidnih. Splošni podatki.
Splošni podatki
Popisni list slepih in slabovidnih. Očesno stanje.
Očesno stanje