Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Obvestilo o izdaji potrdil za tehnične pripomočke ZIMI

Zadeva: OBVESTILO O IZDAJI POTRDIL ZA TEHNIČNE PRIPOMOČKE IZ PRAVILNIKA O TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH ZIMI

 

Spoštovani!

 

Pošiljamo vam obvestilo o izdaji potrdil o usposobljenosti za uporabo tehničnega pripomočka v skladu s PRAVILNIKOM o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.

 

Za zagotavljanje pripomočka mobilni telefon s šifro TP-28 ali  tablični računalnik s šifro TP-29 ali  prenosni osebni računalnik s šifro TP-30, (upravičenec lahko izbira enega izmed pripomočkov)  bo Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije izdajala potrdila, ki jih bodo upravičenci dobili na podlagi opravljenega preizkusa usposobljenosti za delo s takimi pripomočki. Prvi preizkus bo potekal

 

v ponedeljek dne 27.10.2014 v prostorih nove knjižnice ZDSSS na Kotnikovi 32 v  Ljubljani med 15. in 17.uro.

 

Vsi zainteresirani naj se obvezno prijavijo na mail bogdan.saksida@zveza-slepih.si najkasneje do petka 24.10. 2014 do 12. ure. V prijavi naj navedejo svoje ime in priimek, naslov stalnega bivališča ter datum rojstva.

 

Naslednji preizkusi bodo potekali:

-          3.11.2014 z rokom prijave do 30.10 2014  do 12 ure ;

-         17.11.2014 z rokom prijave do 14.11. 2014  do 12 ure;

-         1.12. 2014  z rokom prijave do 28.11. 2014  do 12 ure in

-         15.12. 2014 z rokom prijave do 12.12. 2014  do 12 ure.

Pri večjem številu prijav se bo  upošteval vrstni red prijavljenih in jih bo o datumu opravljanja preizkusa obvestila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Zveza bo letos potrdila izdajala brezplačno, v naslednjih letih pa v skladu z razpoložljivimi vsakoletnimi finančnimi sredstvi.

 

V kolikor  bi se na posameznem društvu našlo vsaj 7  kandidatov, se bo preizkus po predhodnem dogovoru izvedel v prostorih društva. Vsi, ki ste zainteresirani, da bi se udeležili preizkusa na našem društvu pokličite na telefon MDSS Murska Sobota 02 5211042.

 

Preizkus zajema osnovna znanja uporabe IKT tehnologij, ki ga bodo zainteresirani opravili pred komisijo.  Vsebina preizkusa je razvidna iz priloge A

 

 

PRILOGA  A

Pri preverjanja znanja o usposobljenosti uporabe tehničnega pripomočka OSEBNI PRENOSNI RAČUNALNIK bodo kandidatu dane sledeče naloge za izvedbo katerih bo imel na voljo 15 minut:

 

NALOGA

1

Priklopite napravo v električno omrežje

2

Vključite napravo in zaženite operacijski sistem

3

Ustvarite mapo na namizju

4

Preimenujte ustvarjeno mapo

5

Premaknite mapo pod mapo »Moji dokumenti«

6

Na namizju ustvarite besedilno datoteko

7

Ustvarjeno datoteko premaknite pod mapo »Moji dokumenti«

8

Zaženite program za e-pošto

9

Pošljite e-poštno sporočilo na naslov člana komisije

10

Sprejmite in preberite e-poštno sporočilo, ki vam ga bo poslal član komisije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri preverjanja znanja o usposobljenosti uporabe tehničnega pripomočka MOBILNI TELEFON bodo kandidatu dane sledeče naloge za izvedbo katerih bo imel na voljo 15 minut:

 

 

NALOGA

1

Pokličite na podano telefonsko številko (telefonsko številko poda član komisije)

2

Sprejmite klic (član komisije pokliče na telefonsko številko kandidata)

3

Napišite kratko sporočilo (SMS) in ga pošljite na podano telefonsko številko (telefonsko številko poda član komisije)

4

Sprejmite in preberite kratko sporočilo (kratko sporočilo pošlje na telefon kandidata član komisije)

 

Pri preverjanja znanja o usposobljenosti uporabe tehničnega pripomočka TABLIČNI RAČUNALNIK bodo kandidatu dane sledeče naloge za izvedbo katerih bo imel na voljo 15 minut:

 

NALOGA

1

Odprite nekaj aplikacij in preklapljajte med njimi

2

Odprite koledar in vnesite dogodek za jutri

3

Nastavite alarm na uri, ki se bo sprožil čez minuto

4

Zaprite eno od odprtih aplikacij

5

Zaženite program za e-pošto

6

Pošljite e-poštno sporočilo na naslov člana komisije (naslov poda član komisije)

7

Sprejmite in preberite e-poštno sporočilo, ki vam ga bo poslal član komisije