Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Dotik znanja za osebe z okvaro vida

Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota v okviru svojih dejavnosti  organizira tudi izvajanje posebnih socialnih programov prilagojenih osebam z okvaro vida.

 

V času od 5. 6. 2014 do 8. 6. 2014 so  bili takšni  programi  organizirani v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana in v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije  v Izoli.

 

V četrtek, 5. 6. 2014, se nas je v zgodnjih jutranjih urah pred sedežem društva v Murski soboti zbralo štiriindvajset udeležencev, ki smo z organiziranim avtobusnim prevozom odpotovali proti naši destinaciji v Izoli. Udeleženci so bili iz sedemindvajsetih občin Pomurja, njihovi družinski člani, spremljevalci in strokovni delavci. Od strokovnih delavcev so bili pri izvedbi programov  navzoči: fizioterapevt, tiflopedagog, učiteljica vsakodnevnih veščin.

 

Najprej smo se ustavili v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, kjer smo poleg predstavitve dela zavoda kot inštitucije bili deležni strokovne podpore pri seznanjanju in uporabi prilagojenih tehničnih pripomočkov. Doživeli smo »Vrt čutil« in spoznali varno pot okrog Zavoda.

V popoldanskih  urah smo prispeli na naš končni cilj, v dom oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Izola.

 

Dom je sodobno urejen in nudi polno penzionsko oskrbo. Ima prilagojeno plažo za osebe z okvaro vida, ki je oddaljena od doma le sto metrov.

 

Strokovno delo v petek, 6.6.2014 in soboto, 7.6.2014 smo poimenovali »Dotik znanja za osebe z okvaro vida,  družinske člane in spremljevalce«.

 

Uporabniki so osvajali veščine orientacije in mobilnosti, trenirali obnašanje v trgovini in za mizo, razvijali ročne in gospodinjske spretnosti ter razvijali vonj. Družinski člani in spremljevalci so si nabirali izkušnje s simulacijo slepote.

 

Krasno doživljanje obmorskega sveta s promocijo zdravega načina življenja in rekreativne dejavnosti smo ob pomoči fizioterapevta doživljali vsako jutro ob morju ter na vrtnem kegljišču doma.

 

Odsotnost vsakodnevnega vrvenja, predvsem pa štiridnevni odklop - vse to je pripomoglo k aktiviranju osebne energije in h kvalitetnemu izvajanju posebnih socialnih programov, kar je bil tudi naš cilj.

 

Naš zadnji dan  smo zaključili z obiskom cerkvice v Izoli in sodelovali na maši.  Izolo smo zapustili s prijetnimi spomini in z novimi znanji, ki smo jih pridobili v okviru izvajanja prilagojenih programov.

 

V Mursko Soboto smo se vrnili v nedeljo, 8.6.2014  srečni,  zadovoljni in obogateni z novimi znanji in izkušnjami.