Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Socialni programi

 

V RS javne službe ne zagotavljajo slepim in slabovidnim osebam vse potrebne strokovne obravnave za njihove specifične potrebe. Kot dopolnitev družbene skrbi za to kategorijo občanov navedeni posebni socialni programi prilagojeni osebam z okvaro vida razrešujejo vrsto socialnih stisk in težav.

Društvo daje zato poseben poudarek programom in storitvam, ki so nujno potrebne za rehabilitacijo slepih in slabovidnih oseb.