Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Interaktivno izobraževanje in vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih

Sreda, 15.9.2021 je bila za naše člane, družinske člane, spremljevalce nekaj izjemnega. Biotehnični center Naklo je pod strokovnim vodstvom zaposlenih pripravil ogled posestva z izobraževalno vsebino priprave "Jedi na žlico" s kremno rezino ter degustacijo mlečnih izdelkov. Prijetno razpoloženje se je stopnjevalo ob otvoritvi razstave "Onkraj svetlobe" ter se zaključilo v baziliki na Brezju.

Prespali smo v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Okroglo ter jutro 16.9.2021 pričeli z raztezalnimi vajami pod vodstvom fizioterapevtke Julijane, katera je skupino zainteresiranih popeljala do bregov šumeče bistre Save.

četrtek, 16. 9. 2021 je na Okroglem pri Naklem potekalo vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih v počastitev 100 letnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na slovenskem pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Pod strogimi pogoji izpolnjevanja PCT se je srečanja udeležilo preko 300 slepih, slabovidnih, njihovih svojcev, prijateljev, spremljevalcev, osebnih asistentov ter uslužbencev Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinskih društev slepih in slabovidnih.

Na srečanju so se pridružili tudi visoki gostje mag. Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Eva Irgl, predsednica matičnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Državnega zbora RS; Dane Kastelic, predsednik Sveta za invalide RS ter državni svetnik RS ter Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Vsi prisotni gostje so slepim in slabovidnim čestitali ter izrekli priznanje za več kot 100 let organiziranega delovanja, kar je prepoznal tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je Zvezi ob njeni stoletnici delovanja dne 6. septembra 2021 izročil najvišje državno odlikovanje Zlati red za zasluge za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih, spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti.

Dogodek je spremljal tudi bogat kulturni program kjer so nastopili: harmonikar Franc Žerdoner, pevka Mirjana Šernek, Duo Simi, pevec Drago Filač, pevec in klaviaturist Mitja Osolnik, pevski zbor MDSS Koper ter ostali.
Po uradnem delu nas je zabaval Dejan Krajnc (nekdanji član Poskočnih muzikantov), ki nastopa pod imenom Dejan Dogaja.

Obiskovalci so lahko pokukali tudi na stojnice, kjer so bili predstavljeni tehnični pripomočki ter umetniško literarna dela slepih in slabovidnih avtorjev. Svoje izdelke je predstavil tudi Biotehniški center Naklo.

Preden se je pričelo odvijati sproščeno druženje vseh prisotnih je tajnik Zveze Štefan Kušar prebral deklaracijo za to priložnost:
Deklaracija slepih in slabovidnih na vseslovenskem srečanju slepih in slabovidnih ob 100 letnici organiziranega delovanja

V njej sta s predsednikom Zveze Matejem Žnuderlom izpostavila najbolj aktualne in akutne izzive, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni na slovenskem v letu 2021. V zaključku deklaracije so naštete zahteve slepih, ki bi omogočile narediti smelejše in odločnejše razvojne korake v bodočih letih; in sicer tako da slepi in slabovidni:

A.) Podpiramo sprejetje sistemske rešitve dolgotrajne oskrbe, vendar odločno nasprotujemo odpravi dodatka za pomoč in postrežbo iz zakonodaje, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje

B.) Zahtevamo rešitev v Zakonu o osebni asistenci za pravičnejšo ureditev višine prispevka uporabnika v sorazmernem deležu glede na obseg koriščenja storitev osebne asistence.

C.) Zahtevamo takojšnji popolni dostop do programov javne TV v okviru RTV SLO, pri čemer sklicevanje na avtorske in sorodne pravice ne morejo predstavljati pravne ali tehnične ovire.

D.) Zahtevamo takojšnje uresničevanje sistemskih rešitev za povečanje prilagajanja knjižnih izdaj v Sloveniji na podlagi obveznih izvodov v digitalni obliki za potrebe Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne ter višja sistemsko urejana sredstva za pretvarjanje knjižnih, strokovnih in drugih del.

E.) Zahtevamo sistemsko ureditev financiranja prilagajanja knjig in učbenikov na področju osnovnega šolanja slepih in slabovidnih otrok na podlagi izdanih odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

F.) Zahtevamo takojšnje in hitrejše uresničevanje celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih na podlagi vzpostavljenega registra slepih in slabovidnih.

G.) Zahtevamo in pričakujemo dosledno izpolnjevanje zavez iz mednarodnih pogodb, ki jim sledijo domača zakonodaja v smislu dostopnosti blaga in storitev, preprečevanja neenakosti pred zakonom ter dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

H.) Zahtevamo in pričakujemo rešitev za vrnitev posestva msn. Toma Zupana slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v skladu z njegovo zapuščinsko voljo.

Naše zahteve podpirajo številni slepi in slabovidni, kar je bilo izraženo ob različnih priložnostih znotraj delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, nenazadnje pa je del naših zahtev podprt tudi z več kot 8.000 podpisi v podporo peticiji, ki smo jih zbrali v zadnjih 14 dneh.

Z našimi zahtevami in podpisi podpore peticiji, bomo ustrezne sogovornike na odločevalskih pozicijah v okviru konkretnih postopkih in pogovorih, soočili ter terjali odgovore.