Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Najprostovoljno društvo v Mestni občini Murska Sobota 2017

Mestna občina Murska Sobota je v minulem letu potrdila naziv prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga ima že od leta 2014.

Od takrat vsako leto s posebno prireditvijo nagradijo posameznike, društva in organizacije, ki so bili v preteklem letu najbolj predani prostovoljnemu delu.

V kategoriji naj prostovoljna organizacija je komisija izbrala Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota. Priznanje je na posebni prireditvi predsedniku društva Vojmiru Prosenu predal župan mestne občine dr. Aleksander Jevšek. Na slavnostni prireditvi so bili navzoči tudi številni člani našega društva in tako še posebej počastili to, za društvo, pomembno priznanje.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota obeležuje letos 70. obletnico delovanja. Je najstarejša invalidska organizacija v Pomurju. V društvu so skozi leta vedno sledili tudi viziji prostovoljnega dela za svoje člane in njihove svojce ter se tako uspešno vključevali v ožje in širše lokalno okolje.

V društvo je vključenih čez dvesto slepih in slabovidnih oseb iz celotnega Pomurja. Člani so vključeni v različne dejavnosti: izobraževalne, kulturne, športne, družabne. Prav tako se v društvu izvajajo tudi posebni socialni programi za svoje člane, družinske člane in prostovoljce.

Društvo je dinamično, vključuje veliko prostovoljcev, ki nesebično pomagajo članom tudi na terenu.

Skozi njihove socialne programe pa pomagajo članom in njihovim svojcem živeti polno in ustvarjalno življenje kljub slepoti ali okvari vida, kajti njihovo geslo je: ''Edina tema, ki obstaja, je neznanje …

Pri njihovem delu jih podpira tudi Mestna občina Murska Sobota, saj je predstavnik društva vključen v Svet za invalide, ki je posvetovalno telo župana. Skupaj sprejemajo akcijske načrte za neodvisno življenje invalidov v občini.

 

V Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota smo veseli, da je naše delo opaženo. Trudili se bomo še naprej, da našim članom in njihovim svojcem pomagamo pri vključevanju v vsakodnevno življenje. Skupaj s številnimi prostovoljci se trudimo, da osebam z okvaro vida pomagamo do čim bolj polnega in kvalitetnega življenja.

Ponosni smo na priznanje, ki smo ga prejeli in se zanj iskreno zahvaljujemo.

 

 

                                        Marta Volmut, vodja skupine za samopomoč pri MDSS