Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Posebni socialni programi

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota (MDSS Murska Sobota)  deluje na območju 27 občin Pomurja in izvaja tiste storitve in posebne socialne programe, ki jih na tem območju ne izvaja nihče drug. V Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota se po načelu prostovoljnosti, samostojnosti in neprofitnosti združujejo slepi in slabovidni, z namenom, da v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih M. Sobota zadovoljujejo posebne potrebe in interese po druženju, po skupnih aktivnostih in posebnih socialnih ter drugih projektih in storitvah za slepe in slabovidne.  

MDSS Murska Sobota je invalidska organizacija organizirana in registrirana v skladu z Zakonom o društvih, deluje  v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Osnovni cilj dejavnosti je polnopravno vključevanje slepih in slabovidnih v normalno življenje in delo.

MDSS Murska Sobota  je  povezano v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. Deluje na vseh nivojih družbenega življenja.  Najvišji organ  je zbor članov.

V MDSS Murska Sobota je včlanjeno nekaj čez 200 slepih in slabovidnih oseb. V posebne socialne programe so vključeni poleg oseb z okvaro vida, družinski člani, prijatelji, prostovoljci in druge zainteresirane osebe iz okolja.